JUDr. Miroslav Nypl

JUDr. Miroslav Nypl

IČ: 66215781
č. osvědčení ČAK: 3015
ID datové schránky: at8gq5q

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs.1989, akademický titul JUDr. 1993)

Působení

Advokacie
(1993 - dosud)
Partner
Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři (1995-2009)
Partner
Advokátní kanceláře Nypl, Novák, Kavalírová a partneři (2010-2018)
Společník
NNK a partneři s.r.o., advokátní kancelář (2018-dosud)

Stáže a zahraniční pobyty

1993 - 3 měsíční stáž
Odborná stáž v Kanadě organizovaná kanadskou advokátní komorou
1995
How to operate as a business lawyer in EU - odborná stáž v Kodani
1996
Odborná stáž u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku
2017
University of Cambridge –Legal English course

Zkušenosti

  • obchodní právo,
  • občanské právo,
  • vybrané aspekty finančního práva,
  • investiční právo,
  • insolvenční řízení,
  • smluvní agenda,
  • obchodně právní aspekty trestního práva

Znalosti

  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk

Členství

ALLIANCE OF BUSINESS LAWYERS - člen představenstva a ředitel sekce pro východní Evropu www.ablglobal.net