Mgr. Jaroslav Cacek

Mgr. Jaroslav Cacek

IČ: 1655469
č. osvědčení ČAK: 14942
ID datové schránky: sh7vcpc

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (abs. 2009)

Působení

Advokacie
2010 - dosud, advokátem od 2013

Zkušenosti

  • obchodní závazkové vztahy,
  • občanskoprávní vztahy a právní vztahy k nemovitostem,
  • procesní právo a zastupování v obchodních a občanskoprávních věcech před soudy a rozhodci,
  • trestní právo

Znalosti

  • Anglický jazyk