Mgr. Kateřina Kavalírová

Mgr. Kateřina Kavalírová

IČ: 66224209
č. osvědčení ČAK: 3870
ID datové schránky: 2u5hab2

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.(akademický titul Mgr.)

Působení

Právní
Ministerstvo životního prostředí (1991)
Advokacie
(1993 - dosud, advokátem od 1995)
Partner
Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři (1995-2009)
Partner
Advokátní kanceláře Nypl, Novák, Kavalírová a partneři (2010-2018)
Společník
NNK a partneři s.r.o., advokátní kancelář (2018-dosud)

Zkušenosti

  • obchodní právo,
  • právo obchodních korporací,
  • občanské právo,
  • vybrané aspekty správního práva,
  • veřejné zakázky,
  • právo veřejných korporací

Znalosti

  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk